top of page

Audyt windykacyjny

Miej kontrolę nad swoimi dłużnikami.

  • 1 godz
  • Online

Opis usługi

Audyt windykacyjny to proces oceny działań związanych z odzyskiwaniem należności przez firmę lub organizację. Główne cele audytu windykacyjnego to zidentyfikowanie ewentualnych nieprawidłowości w procesie windykacji oraz ocena skuteczności prowadzonych działań. Analiza dokumentów i procedur: Nasi audytorzy sprawdzają, czy Twoja firma stosuje właściwe procedury i dokumentuje wszystkie etapy procesu windykacji, włącznie z kontaktami z dłużnikami, przesyłaniem wezwań do zapłaty, uzyskiwaniem potwierdzeń spłaty itp. Weryfikujemy, czy Twoja firma działa zgodnie z obowiązującym prawem i przepisami regulującymi windykację należności, w tym regulacjami dotyczącymi ochrony danych osobowych (RODO) oraz innymi przepisami związanymi z odzyskiwaniem długów. Sprawdzamy też, jakie środki i strategie są stosowane przez firmę w celu odzyskania należności. To obejmuje ocenę skuteczności działań, takich jak kierowanie sprawy do sądu, negocjacje z dłużnikiem, wykupywanie długów od innych wierzycieli itp. Audyt windykacyjny ocenia także ryzyko związanego z windykacją, w tym ryzyko straty wartości należności, ryzyko związane z przestrzeganiem przepisów oraz inne potencjalne ryzyka.


Dane kontaktowe

xrybar@gmail.com


bottom of page